Ondernemersvertrouwen daalt licht

Voor 2024 verwachten ondernemers meer omzet, personeel en investeringen vergeleken met 2023. Dit melden onder meer het CBS, het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) en de KvK. 
Vanaf eind 2021 tot eind 2022 daalde het ondernemersvertrouwen sterk. In 2023 herstelde het cijfer zich voorzichtig, maar bleef negatief. Aan het begin van het vierde kwartaal van 2023 is de stemmingsindicator toch weer licht gedaald. Het ondernemersvertrouwen ligt onder het gemiddelde van de reeks van -3,9.
Alleen ondernemers in de informatie en communicatie zijn licht positief gestemd. Het vertrouwen is het sterkst gedaald binnen de vervoer en opslag en de industrie. In de verhuur en handel van onroerend goed en in de delfstoffenwinning is het ondernemersvertrouwen het sterkst gestegen, maar nog wel negatief.