Meer mensen zijn positief over verzekeraars

 De meeste klanten die contact hadden met hun verzekeraar zijn tevreden over dat contact. Met name over de chat is men positief. Ook over de claimafhandeling is meer dan de helft (56 procent) postief. Wel denken bijna zes op de tien dat verzekeraars vooral hun eigen belang voorop stellen en dat belangrijke zaken weggemoffeld staan in de kleine lettertjes.