Kabinet wil meer geschikte woningen voor ouderen

Het aantal ouderen zal de komende jaren sterk toenemen. Naar schatting zijn er over ongeveer twintig jaar bijna twee keer zoveel tachtigplussers als nu. Het kabinet stuurt aan op de bouw van 170.000 zogeheten nultredenwoningen, zonder trappen en treden. Daarnaast moeten er 80.000 woningen bij komen die onderdeel zijn van een gezamenlijke woonvorm, zoals hofjes of serviceflats. Tot slot moeten er 40.000 verpleegzorgplekken gebouwd worden, voor bijvoorbeeld mensen met dementie.
Het is de vraag of er inderdaad meer doorstroming op gang zal komen door het bouwen van deze woningen. De verhuiswens van ouderen is ten opzichte van jongeren niet groot, erkent het kabinet. In 2021 gaf 17 procent van de ouderen aan dat ze dit misschien wel willen. Bovendien is de ambitie om tot en met 2030 900.000 nieuwe woningen te bouwen groot. Eerder liet De Jonge doorschemeren dat het doel voor dit jaar (80.000 woningen) waarschijnlijk nog wel gehaald wordt, maar dat dit volgend jaar mogelijk lastig wordt.